دانلود گرافیک اطلاع رسان جریان تجارت آروماتیک 2015 تا 2017

ین گرافیک اطلاع رسان رایگان جریان تجارت مواد پلی الفین، نگاهی اجمالی به چشم انداز حجم مواد صادراتی و وارداتی در سال های 2016 و 2017 را نشان می دهد. 

برای اینکه بتوانید همین الان به گرافیک اطلاع رسان دسترسی داشته باشید، اطلاعت خود را تکمیل کنید

خدمات مرتبط

ما فکر می کنیم شما مایلید بدانید که در بطن تغییرات بازار مواد پتروشیمی، ICIS چگونه می تواند به عملکرد مؤثر شما در موارد زیر کمک کند:

  • خرید و فروش در زمان مناسب
  • مدیریت ریسک و دستیابی به فرصت های تجاری
  • ایجاد استراتژی ها و طرح های تجاری آگاهانه تر

هم اکنون بررسی کنید>> >>

All fields are required

Hello ! (Not you?)


We want to keep you up-to-date with what’s happening at ICIS* and tell you about our latest products and other services. We may email you about information we think you’ll be interested in, including selected articles and reminders about forthcoming events. If you do not wish to receive such information please tick the box to opt out of these emails

*ICIS is a trade name of Reed Business Information Limited. By registering your details, you understand that your personal data will be handled according to our Privacy Policy.