دانلود گرافیک اطلاع رسان جریان تجارت الفین ها 2015 تا 2017

این گرافیک اطلاع رسان رایگان جریان تجارت الفین، نگاهی اجمالی به چشم انداز حجم مواد صادراتی و وارداتی در سال های 2016 و 2017 را نشان می دهد.

برای اینکه بتوانید همین الان به گرافیک اطلاع رسان دسترسی داشته باشید، اطلاعت خود را تکمیل کنید.

خدمات مرتبط

ما فکر می کنیم شما مایلید بدانید که در بطن تغییرات بازار مواد پتروشیمی، ICIS چگونه می تواند به عملکرد مؤثر شما در موارد زیر کمک کند:

  • خرید و فروش در زمان مناسب
  • مدیریت ریسک و دستیابی به فرصت های تجاری
  • ایجاد استراتژی ها و طرح های تجاری آگاهانه تر

خدمات مرتبط >>

All fields are required

Hello ! (Not you?)


Your Data Privacy
By completing this enquiry form you indicate your consent for us to email you information about selected products, events and services from ICIS and from carefully chosen third parties unless you object to receiving such messages by ticking the boxes below.